Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật số 97/2015/QH13 Luật phí và lệ phí

VB QPPL về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, tài chính, ngân sách Luật về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, TC, NS  
Luật số 97/2015/QH13 Luật phí và lệ phí

 

Tên văn bản

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tình trạng

Luật số 97/2015/QH13

Luật phí và lệ phí

25/11/2015

01/01/2017

Còn hiệu lực