Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 39/2012/QH13về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

Nghị quyết 39/2012/QH13về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

 


 

Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách,

pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai 

 Số hiệu: 

39/2012/QH13

 Ngày ban hành

23/11/2012

 Ngày có hiệu lực

23/11/2012

 

 Hình thức văn bản

Nghị quyết

 Cơ quan ban hành

Quốc hội

 Người ký duyệt

  

 Trích yếu nội dung

Thông tư số 03/2016/TT-TTCP Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân​.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.​

 Chi tiết văn bản

 
 

File đính kèm:

39/2012/QH13