Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những thành tựu nổi bật của Thanh tra tỉnh

Giới thiệu chung  
Những thành tựu nổi bật của Thanh tra tỉnh

 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC NĂM

CỦA THANH TRA TỈNH HÀ NAM

 

- Năm 2007 được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của UBND tỉnh Hà Nam.

          - Năm 2008 được UBND tỉnh tặng Bằng khen và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 của UBND tỉnh Hà Nam.

          - Năm 2008 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen theo Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 25/5/2009.

          - Năm 2009 được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của UBND tỉnh Hà Nam.

          - Năm 2009 được Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen thao Quyết định số 3188/QĐ-TTCP ngày 23 tháng 12 năm 2009.

          - Năm 2010 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba theo Quyết định số 702/QĐ-TCN ngày 26/5/2010.

Tin liên quan