Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 1426/QĐ-TT-CP phê duyệt ""Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"

Quyết định 1426/QĐ-TT-CP phê duyệt ""Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"

 

Thông tin văn bản số: 1426/QĐ-TT-CP

Hiệu lực văn bản

Còn hiệu lực

Số ký hiệu

1426/QĐ-TT-CP

Tên văn bản

Phê duyệt ""Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"

Ngày ban hành

6/6/2016

Ngày hiệu lực

 

Loại văn bản

Quyết định

Tệp đính kèm

1426/QĐ-TT-CP

 

Tin liên quan