Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu phục vụ tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2015)

74 năm ngày thành lập ngành thanh tra  
Tài liệu phục vụ tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2015)

 Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2015), Thanh tra Chính phủ trân trọng gửi thanh tra Bộ, ngành Trung ương, thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bộ tài liệu phục vụ Lễ kỷ niệm, bao gồm:

 

1. Chương trình Lễ kỷ niệm;

2. Kịch bản Lễ kỷ niệm;

3. Diễn văn Lễ kỷ niệm;

4. Một số kết quả nổi bật trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng nội bộ giai đoạn 2011-2015;

5. Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua ngành thanh tra giai đoạn 2015-2020;

6. Thư phát động phong trào thi đua tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV ngành Thanh tra.

Các tài liệu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ (www.thanhtra.gov.vn). (Chi tiết có tại tài liệu đính kèm)

Thanh tra Chính phủ đề nghị thanh tra Bộ, ngành Trung ương, thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo sử dụng các tài liệu trên phục vụ công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam./.