Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc không tiếp khách, nhận hoa nhân Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

74 năm ngày thành lập ngành thanh tra  
Thông báo về việc không tiếp khách, nhận hoa nhân Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

 Ngày 19/11/2015, Thanh tra Chính phủ có thông báo số 3435/TTCP-VP về việc không tiếp khách, nhận hoa nhân Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam gửi tới các cơ quan, bộ ngành. Toàn văn Thông báo này có tại văn bản đính kèm:

File đính kèm