Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN của Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra

Văn bản quy phạm pháp luật theo TCVN ISO 9001: 2008  
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN của Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra

 

Tên văn bản | Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN của Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra 
Ký hiệu | 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN 
Loại văn bản | Thông tư 
Nơi ban hành | Thanh tra Chính phủ - Ngân hàng Nhà nước 
Ngày ban hành | 25 / 11 / 2015 
Ngày hiệu lực | 10 / 01 / 2016 
Người ký | Huỳnh Phong Tranh, Nguyễn Văn Bình 
File đính kèm |
07_2015_TTLT-TTCP-NHNN_15229311.pdf