Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức kết nạp đảng viên mới

Đảng và Đoàn thể  
Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức kết nạp đảng viên mới
Sáng ngày 03/10/2019, Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang với sự tham dự của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Trải qua thời gian dài phấn đấu, với sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Phát biểu tại lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang, chúc mừng chi bộ có thêm một đảng viên mới đầy năng lực, vững vàng bản lĩnh. Bí thư tin tưởng, đồng chí đảng viên mới sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực để cùng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

66f14f9556fbb0a5e9ea.jpg

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác phát triển đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Lễ Kết nạp Đảng viên mới diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy định./.