Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn; thanh tra trách nhiệm tại Sở ...

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn; thanh tra trách nhiệm tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngày 14/01/2019, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 11/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn đối với Sở Khoa học và Công nghệ; thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn năm 2016 - 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.

Được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Huy Đông - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 66/QĐ-TTr ngày 23/8/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra tại đơn vị.

Ông Đặng Đình Thoảng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhất trí với Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, đơn vị sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phục vụ Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra.​