Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2019

Tin trong ngành  
Công tác Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2019

Trong tháng 8 năm 2019 thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành tiến hành 14 cuộc thanh tra (thanh tra huyện, thành phố 8 cuộc). Kết thúc thanh tra trực tiếp tại 6 đơn vị.

Trong phiên tiếp dân định kỳ ngày 20/8/2019 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã tiếp 21 lượt = 43 người, Số công dân đến phòng tiếp dân của các xã, phường, thị trấn; các huyện, thành phố và sở, ngành trong tháng là: 187 l­­­­­­­ượt ng­ười.

Các cấp, các ngành đã tiếp nhận 43 đơn thư. Đơn thuộc cấp xã, phường, thị trấn là 27 vụ việc; cấp huyện, thành phố là 16 vụ việc. Trong đó khiếu nại 2 vụ việc, tố cáo 3 vụ việc, kiến nghị phản ánh 38 vụ việc. Phân loại theo lĩnh vực: đất đai 25 vụ việc, hành chính 7, giải phóng mặt bằng 4, chế độ chính sách 4, nội dung khác 3.​

Các cấp, các ngành đã giải quyết đ­­­­­­ược 20 vụ việc thuộc thẩm quyền (trong đó có 15 vụ việc cũ chuyển sang).Cấp xã, phường, thị trấn đã giải quyết: 15 vụ việc; Cấp huyện, thành phố đã giải quyết: 5 vụ việc. Trong 20 vụ việc đã giải quyết: 01 vụ tố cáo (tố cáo sai); 01 vụ khiếu nại (khiếu nại sai) 18 vụ kiến nghị, phản ánh (01 vụ kiến nghị đúng, 17 kiến nghị sai).

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh giải quyết  04 vụ Khiếu nại (Thanh tra tỉnh 03 vụ việc, Sở Tài nguyên môi trường 01 vụ việc).

Các cấp các ngành tiếp tục tiến hành việc kiểm tra, rà soát 22 vụ việc trong só cũ chuyển sang 18 vụ việc. Đã tiến hành xác minh 6 vụ việc báo cáo UBND tỉnh còn 16 vụ việc các cấp các ngành tiếp tục xác minh làm rõ. ​​​