Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm Thi đua số II Thanh tra Chính phủ tổng kết thi đua năm 2019

Thi đua, khen thưởng  
Cụm Thi đua số II Thanh tra Chính phủ tổng kết thi đua năm 2019
Ngày 9/12, tại Hà Nam, Cụm Thi đua số II (Thanh tra Chính phủ), gồm Thanh tra tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình vừa tổ chức tổng kết công tác thi đua thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019.

Ngày 9/12, tại Hà Nam, Cụm Thi đua số II (Thanh tra Chính phủ), gồm Thanh tra tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình vừa tổ chức tổng kết công tác thi đua thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019.

  Cụm Thi đua số II Thanh tra Chính phủ tổng kết thi đua năm 2019 ​
  Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác thi đua thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019. Ảnh: HL

  Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Hải Yến, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, đơn vị Cụm trưởng cho biết, năm 2019, Thanh tra 9 tỉnh trong Cụm Thi đua số II đã xây dựng kế hoạch và thực hiện triển khai công tác thi đua khen thưởng đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác thi đua bám sát các chỉ tiêu cụ thể, qua đó có tác dụng thiết thực, hiệu quả góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị.

  Báo cáo kết quả phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, ông Nguyễn Hữu Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cùng với việc quán triệt, triển khai công tác thi đua, Thanh tra 9 tỉnh trong Cụm Thi đua số II luôn chú trọng gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan đơn vị trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Cụ thể, năm 2019, Thanh tra 9 tỉnh Cụm Thi đua số II đã triển khai 2.721 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện hơn 454 tỷ đồng và 1.244.594,93m2 đất. Qua đó, cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 106 tỷ đồng và 7.370.600m2 đất. Cơ quan thanh tra đã chuyển 2 vụ việc sang cơ quan điều tra.

  Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các ngành của Thanh tra 9 tỉnh Cụm Thi đua số II đã tiếp 44.792 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Số đoàn từ 5 người trở lên có 481 lượt đoàn. 34.426 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được tiếp nhận. Cơ quan chức năng đã giải quyết 1.954 đơn thư đạt thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,26%. Qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc, xử lý hành chính 3 người.

  Bên cạnh đó, Thanh tra các tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền tổ chức kiểm tra, rà soát, tổng hợp, thống kê và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Đến nay, các vụ việc tồn đọng kéo dài cơ bản đã được xem xét giải quyết.

  Thanh tra các tỉnh thành lập nhiều đoàn thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với chủ tịch UBND các huyện, thành phố và giám đốc một số sở, ngành gắn với đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

  Thông qua việc triển khai các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, hiện nay, các hoạt động quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị ngày càng được công khai, minh bạch, xây dựng và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức ngành Thanh tra được thực hiện tốt. Thanh tra các tỉnh cũng đã tập trung tham mưu tỉnh tổ chức các Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

  Ông Nguyễn Hữu Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, công tác thi đua khen thưởng đã được lãnh đạo thanh tra tiếp tục quan tâm quán triệt, phổ biến, phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, coi thi đua là một trong những nhiệm vụ quan trọng, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị và mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào thi đua có nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, do đó việc đánh giá kết quả phong trào thi đua được khách quan, chính xác, kịp thời.

  Căn cứ vào kết quả công tác thanh tra năm 2019, Cụm Thi đua số II thống nhất đề nghị với Hội đồng Thi đua, khen thưởng Thanh tra Chính phủ xem xét tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Hà Nam.

  Cũng tại hội nghị, Thanh tra các tỉnh cũng bầu Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc là Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Thái Bình là Cụm phó Cụm Thi đua số II Thanh tra Chính phủ năm 2020.

  727ed4342606df588617.jpg