Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/3/2019 của Tổ công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 03/4/2019, Tổ công tác tiến hành làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm tra hồ sơ đánh giá hoạt động quản lý nhà nước và kết quả thực hiện các quy định về PCTN của đơn vị năm 2018.

57262908_552606828595803_7479820403662127104_n.jpg