Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam

Tin tức sự kiện Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng  
Đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam
Ngày 28/10, tại  Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ  Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi làm việc với các chuyên gia quốc tế đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng của Việt Nam. Tham dự có có ông Felipe Freitas Falconi, bà Tanja Santucci  đại diện Ban Thư ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), các chuyên gia quốc tế đến từ Indonesia và Honduras, cùng sự tham gia của đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

​Phát biểu khai mạc các phiên làm việc đánh giá về thực thi UNCAC đối với Việt Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, Việt Nam đã ký kết UNCAC từ năm 2003 và chính thức phê chuẩn, tổ chức thực thi UNCAC từ năm 2009; trong 10 năm qua, Việt Nam đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các quy định của UNCAC, các Nghị quyết của Hội nghị quốc gia thành viên UNCAC, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên nhất là việc nội luật hóa quy định của UNCAC và thực hiện Nghị quyết về cơ chế đánh giá. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định, hoạt động đánh giá thực thi UNCAC đã tạo cơ hội để Việt Nam rà soát chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tăng cường thực thi, nội luật hóa các yêu cầu của Công ước; trên cơ sở nội dung rà soát, đánh giá, phân tích và những khuyến nghị của chuyên gia quốc tế, Việt Nam đã thực hiện sửa đổi, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về PCTN như: sửa đổi Bộ Luật hình sự năm 2015, Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi toàn diện, ban hành Luật PCTN  năm 2018, sửa đổi Luật tố cáo (2018)... Các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang tăng cường thực thi pháp luật về PCTN, đạt được nhiều kết quả tích cực…. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh, trong thời gian này, Quốc hội Khóa XIV của Việt Nam đang họp kỳ họp Thứ 8, trong đó có nội dung nghe Chính phủ báo cáo, trả lời chất vấn về công tác PCTN năm 2019; trong năm 2019, với nỗ lực của các cấp, các ngành, vai trò, trách nhiệm của xã hội, công tác PCTN của Việt Nam tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, đôn đốc, kiểm tra về PCTN tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh; chính sách, pháp luật về PCTN tiếp tục được tăng cường, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được tổ chức bài bản, chặt chẽ hơn; công tác phòng ngừa tham nhũng được mở rộng và có sự điều chỉnh phù hợp để khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được đẩy mạnh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân sai phạm, trong đó có nhiều công chức cấp cao; việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả tích cực và có sự tiến bộ rõ nét.
Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, triển khai Kế hoạch tổ chức đánh giá quốc gia về thực thi UNCAC theo Chu trình đánh giá thứ II, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Tổ công tác liên ngành do Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành liên quan hoàn tất dự thảo Báo cáo quốc gia về việc thực thi Chương II và Chương V của UNCAC; sau khi nhận được ý kiến phản hồi của các chuyên gia quốc tế về dự thảo báo cáo Báo cáo, các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam cũng đã khẩn trương chuẩn bị bổ sung thông tin, tài liệu để làm việc với các chuyên gia, với mong muốn qua chuyến đánh giá thực địa lần này sẽ tiếp tục làm sáng tỏ thêm những nỗ lực, kết quả thực tế mà Việt Nam đã đạt được trong thực thi UNCAC.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm bày tỏ hy vọng các phiên làm việc sẽ được tiến hành trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, xây dựng để có thể đạt được sự thống nhất cao trong nhận thức về các nội dung đánh giá, tất cả để hướng đến mục tiêu chung là giúp Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa các quy định, yêu cầu của UNCAC, góp phần giải quyết vấn đề chung của cộng đồng quốc tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
IMG_8600.JPG


Phát biểu tại biểu tại buổi làm việc, bà Tanja Santucci  đại diện cho Ban Thư ký Công ước của Liên hợp quốc  về chống tham nhũng (UNCAC)  cho biết, quy trình đánh giá này chủ yếu hỗ trợ cho quốc gia có thể đánh giá nhìn lại và thực hiện Công ước một cách hiệu quả; những nhận xét về đánh giá này có thể đưa ra những thành công hay những thực tiễn tốt để có thể áp dụng và có thể thấy những công việc tiếp theo mà  chúng ta sẽ cần phải thực hiện. Bà Tanja Santucci  cũng bày tỏ hy vọng việc đánh giá này sẽ cung cấp thêm những sáng kiến hữu ích cho các bạn và có thể khuyến khích, động viện cho các nỗ lực của các bạn trong tương lai.
IMG_8634.JPG
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chụp ảnh lưu niệm với các chuyên gia quốc tế