Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diễn đàn doanh nghiệp về thi hành quy định phòng, chống tham nhũng

Diễn đàn thanh tra  
Diễn đàn doanh nghiệp về thi hành quy định phòng, chống tham nhũng
Ngày 12/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp (DN) về thi hành quy định phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong DN, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Trần Ngọc Liêm; bà Catherine Phương, đại diện UNDP tại Việt Nam và ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký VCCI đồng chủ trì Diễn đàn. Hơn 120 đại biểu đại diện doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước, chính phủ và các đối tác phát triển tham dự Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh, nạn tham nhũng đã và đang là vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong nhân dân; từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn chú trọng công tác PCNT với việc ban hành các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Luật PCTN, Chiến lược quốc gia về PCTN và nhiều quyết sách khác; đã tiến hành nhiều biện pháp PCTN cụ thể với những kết quả nhất định; nỗ lực PCTN của việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong khuôn khổ thực thi Công ước LHQ về CTN mà Việt Nam là thành viên cũng như tại các diễn đàn quốc tế song phương và đa phương khác; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được điều tra, xử lý nghiêm minh được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ, đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong PCTN.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho rằng, Việt Nam vẫn đang đứng trước nguy cơ, thách thức lớn về tham nhũng; tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng ở nhiều nơi, ảnh hưởng tiêu cực  đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh và tác động xấu đến môi trường đầu tư. Xuất phát từ đòi hỏi của cuộc đấu tranh PCTN, để hoàn thiện thể chế, chính sách trong đấu tranh PCTN, ngày 20/11/2018, Quốc hội đã ban hành Luật PCTN năm 2018 và ngày 1/7/2019, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 59/2019-CP quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN năm 2018 trong đó, có nội dung là mở rộng phạn vi điều chỉnh ra khu vực ngoài Nhà nước như, các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, kiểm soát xung đột lợi ích và chế độ trách nhiệm của người đứng đầu được áp dụng đối với các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và một số tổ chức xã hội; Luật cũng khuyến nghị các DN và các tổ chức kinh tế khác ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hoá kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên khuyến khích hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng, giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN của các hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật.

IMG_6487.JPG
Nội dung của Diễn đàn lần này sẽ tập trung quán triệt và thảo luận các quy định về PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước được quy định ở Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59 của Chính phủ, trong đó tập trung một số nội dung cơ bản: Sự cần thiết và phù hợp của các biện pháp PCTN trong DN, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; nội dung và việc triển khai thực hiện quy định xây dựng văn hoá kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng trong DN, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; các quy định phòng ngừa áp dụng bắt buộc đối với DN, tổ chức khu vực ngoài NN (quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động của DN, tổ chức; quy định về kiểm soát xung đột lợi ích, quy định về trách nhiệm, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng trong DN, tổ chức của mình) cũng như việc triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị cụ thể hoá các quy định; cơ chế và biện pháp bảo đảm tuân thủ liêm chính trong hoạt động kinh doạn và tuân thủ các quy định về phòng ngừa tham nhũng đối với các DN, tổ chức khu vực ngoài nhà nước tại Việt Nam.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng thi hành quy định PCTN trong DN, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy kinh doanh liêm chính của DN, tổ chức khu vực ngoài NN ở cả thị trường trong nước và quốc tế, cụ thể là những quy định nội bộ của DN, khu vực ngoài NN về các biện pháp PCTN.

Tham gia Diễn đàn, các chuyên gia trong và ngoài nước đã có nhiều chia sẻ hữu ích về cơ chế kiểm soát nội bộ và thanh tra từ bên ngoài nhằm đảm bảo liêm chính trong hoạt động kinh doanh, cũng như cách thức xây dựng văn hoá kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng./.