Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều động, bổ nhiệm cán bộ phải đúng luật, góp phần chống tham nhũng

Diễn đàn thanh tra  
Điều động, bổ nhiệm cán bộ phải đúng luật, góp phần chống tham nhũng

“Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ phải làm sao hợp lý, hiệu quả, vừa đúng quy định của pháp luật, vừa góp phần phòng, chống tham nhũng, tránh trường hợp “ở lâu mọc rễ””, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ.

  Ngày 12/12, Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

  Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2019, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, Vụ Tổ chức Cán bộ đã hoàn thành tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất được giao trong năm.

  “Công tác xây dựng thể chế, tổ chức - nhân sự, chính sách cán bộ, thi đua - khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng đều được thực hiện tốt theo đúng quy chế, quy định”, báo cáo nêu.

  Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái đặc biệt lưu ý đến công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Theo ông, năm 2019, số lượng cán bộ nghỉ hưu của Thanh tra Chính phủ tương đối lớn. Vụ đã tham mưu, tiếp thu ý kiến của Ban Cán sự Đảng, cũng như Bí thư Ban Cán sự Đảng và “đến thời điểm này, chúng ta cơ bản đã kiện toàn cán bộ kịp thời”.

  Tuy nhiên, Tổng Thanh tra cho hay, hiện nay lãnh đạo một số cục, vụ, đơn vị vẫn đang khuyết và rất cần để triển khai nhiệm vụ năm 2020 nên yên cầu đặt ra trong thời gian tới rất cần thiết, cấp bách.

  “Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ phải làm sao hợp lý, hiệu quả, vừa đúng quy định của pháp luật, vừa góp phần phòng, chống tham nhũng, tránh trường hợp “ở lâu mọc rễ””, người đứng đầu Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

  Theo Tổng Thanh tra, xem xét bổ nhiệm để kiện toàn cán bộ thì phải tính trên mặt bằng của toàn ngành; phải chọn người có nhiều đóng góp, xứng đáng, được đa số đồng thuận, đồng thời phát huy được hết tất cả sở trường, năng lực, trình độ của cán bộ để đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan.

  Trong công tác tổ chức nhân sự, Tổng Thanh tra cũng yêu cầu, Vụ Tổ chức Cán bộ rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện khi bổ nhiệm cán bộ theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật.

  “Năm 2020, chúng ta sẽ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ của Thanh tra Chính phủ. Do đó, những vấn đề liên quan đến đơn thư, tố cáo, bảo vệ chính trị nội bộ thì phải lưu ý, xác minh, làm rõ để làm công tác nhân sự”, Tổng Thanh tra yêu cầu.

  Đến nay, các quyết định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vụ, cục, đơn vị đã được ban hành. Tuy nhiên, theo Tổng Thanh tra, qua nắm bắt tình hình, qua kiểm tra, rà soát thấy chưa phù hợp thì cũng mạnh dạn đề xuất nghiên cứu sửa đổi.

  Cuối cùng, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị, tập thể lãnh đạo, công chức của Vụ Tổ chức Cán bộ phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

  Tại cuộc họp, trên cơ sở kết quả công tác chuyên môn, Vụ cũng tiến hành phân loại cán bộ, công chức bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019 theo đúng quy định của ​Thanh tra Chính phủ.​