Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 66 đối với Công ty TNHH Hà Phương

Hoạt động nghiệp vụ  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 66 đối với Công ty TNHH Hà Phương

Thực hiện Kết luận số 66/KL-TTr ngày 12/8/2019 Thanh tra Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở phía Đông thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ngày 11/12/2019 Thanh tra tỉnh có công văn số 462/TTr-NV4 gửi Công ty TNHH Hà Phương về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 66/KL-TTr ngày 12/8/2019 của Thanh tra tỉnh.​