Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Hòa ở số nhà 29/272 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Hòa ở số nhà 29/272 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

Ngày 08/11/2019, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà: Khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt dự án đường D4 ...

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, đơn khiếu nại của bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Ngày 18/11/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số  421/TTr trả lại đơn và hướng dẫn bà gửi đơn đến UBND thành phố Phủ Lý để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.​