Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Quang (Bốn) ở xóm 11, thôn Phương Lâm, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Quang (Bốn) ở xóm 11, thôn Phương Lâm, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

Ngày 01/11/2019, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông với nội dung: Khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất của gia đình ông để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, ngày 18/11/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 424 /TTr hướng dẫn ông như sau: Nội dung khiếu nại của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, đề nghị ông viết đơn gửi UBND huyện Kim Bảng để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.​