Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Thá ở xóm 10, thôn Thận Y, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Thá ở xóm 10, thôn Thận Y, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1047VPUB-NC ngày 09/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Thá ở xóm 10, thôn Thận Y, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét nội dung đơn, việc giải quyết của UBND huyện Duy Tiên, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vụ việc.

Ngày 18/9/2019, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tổ chức hội nghị tại UBND huyện Duy Tiên. Hội nghị thống nhất giao cho UBND huyện Duy tiên thụ lý giải quyết.​