Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Huế, ở thôn Đông Ngoại, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Huế, ở thôn Đông Ngoại, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên.

Thực hiện Văn bản số 3151/UBND-NC ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh, kết luận, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết vụ việc của bà Nguyễn Thị Huế, ở thôn Đông Ngoại, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên.

Ngày 31/10/2019, Thanh tra tỉnh đã Ban hành Quyết định số 73/QĐ-TTr thành lập Đoàn xác minh khiếu nại.

Hiện nay, Đoàn xác minh đã tiến hành làm việc với công dân và một số cơ quan, đơn vị liên quan để tiến hành xác minh để vụ việc khiếu nại của bà Phạm Thị Huế./.