Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ PHẦN MỀM “HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA TRONG THANH TRA KINH TẾ XÃ HỘI” TẠI TH...

Tin trong ngành  
HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ PHẦN MỀM “HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA TRONG THANH TRA KINH TẾ XÃ HỘI” TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ngày 27 và 28 tháng 11/2018 Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức buổi học tập kinh nghiệm tại Thanh tra thành phố Hải Phòng về ứng dụng “Hệ thống quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong thanh tra kinh tế xã hội", là giải pháp căn bản nhằm hạn chế tình trạng thanh tra chồng chéo tại các đơn vị, doanh nghiệp giữa các đoàn trên địa bàn tỉnh.

Tham gia tại buổi học tập kinh nghiệm, về phía tỉnh Hà Nam gồm có tập thể lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn thuộc cơ quan thanh tra tỉnh Hà Nam, cán bộ UBND tỉnh; về phía Thanh tra thành phố Hải Phòng có lãnh đạo và bộ phận chức năng tham gia.

Kết quả buổi làm việc đã đánh giá và làm rõ và tính năng ưu việt của phần mềm góp phần quan trọng trong việc giảm nhân lực phải rà soát hồ sơ chồng chéo, trùng lặp giữa các ngành hoặc các địa phương, đồng thời theo dõi và tổng hợp cá số liệu định kỳ theo yêu cầu. Buổi học tập kinh nghiệm đã đạt được mục tiêu của Thanh tra tỉnh Hà Nam và sớm đề xuất với UBND tỉnh lập đề án và áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.​