Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ công chức năm 2018

Tin tức sự kiện  
Hội nghị cán bộ công chức năm 2018
Sáng ngày 24/01/2018, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Chánh Thanh tra cùng toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh.

Sáng ngày 24/01/2018, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Chánh Thanh tra cùng toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh.

27652851_1618267588242120_444589895_o.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến –Chánh Thanh tra tỉnh đọc báo cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Tại Hội nghị, Lãnh đạo cơ quan cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm 2017 và công khai chi ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018; thông qua dự thảo quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô, quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

27650724_1618267591575453_8323759_o.jpg

Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung đọc báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm 2017

27650621_1618267584908787_1284058104_o.jpg 

Đ/c Vũ Thị Thu Hương đọc báo cáo công khai chi ngân sách nhà nước năm 2017

Thay mặt Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh trong năm 2017. Đồng thời mong muốn cán bộ, công chức cơ quan tiếp tục phát huy sức sáng tạo, nâng cao năng lực công tác, chất lượng hoạt động nhằm góp phần đưa phong trào của cơ quan đạt kết quả tốt nhất trong năm 2018.

27708044_1618267581575454_995751483_o.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Kim Nhung – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kết thúc hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh và Công đoàn Thanh tra tỉnh kí giao ước thi đua năm 2018.

27710822_1618267594908786_73317670_o.jpg


Với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động cùng sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng. Thanh tra tỉnh quyết tâm đạt được những thành tích mới và vững chắc hơn nữa trong năm  2018, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.