Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP

Tin tổng hợp  
Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP
gày 18/6, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan để hoàn thiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao Thanh tra Chính phủ trong việc chủ động lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan để xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết 02 của Chính phủ. Đồng thời, các đại biểu cho rằng, TTCP cần xác định rõ nội hàm của Kế hoạch là gì, những nội dung nào cần phải thay đổi đối với chỉ số về kiểm soát tham nhũng (B2) và để ban hành được Kế hoạch thì việc xác định các tiêu chí của chỉ số cũng rất quan trọng. Bên cạnh đó, TTCP cần xác định lại tiêu đề của Kế hoạch và trong Kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết 02/NQ-CP đã nêu đó là, xây dựng Kế hoạch cụ thể; xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và xây dựng kế hoạch đôn đốc, kiểm tra…
IMG_5478.JPG
Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu Cục Phòng, chống tham nhũng tiếp thu toàn bộ ý kiến của đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung để ban hành Kế hoạch./.