Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2019

Tin trong ngành  
Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2019
Ngày 16/01/2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị,  Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, các Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Ngọc Liêm; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

​Theo báo cáo, năm 2018, toàn ngành đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và 219.796 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 33 nghìn tỷ đồng, hơn 33,9 nghìn ha đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 29,7 nghìn tỷ đồng và 1.007 ha đất (đã thu hồi được 16.656 tỷ đồng và 345 ha đất); kiến nghị, xử lý khác hơn 4.070 tỷ đồng, 32.964 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2076 tập thể và cá nhân; ban hành 118.598 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức và cá nhân; xử phạt hành chính 2.965 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 96 vụ, 151 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Riêng TTCP đã tiến hành 59 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận. 25 cuộc, phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 12,4 ngìn tỷ đồng, 23.918 ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 11,7 ngìn tỷ đồng, 278 ha đất; kiến nghị xử lý khác 729 tỷ đồng, 23.790 ha đất; chuyển cơ quan điều tra xử lý 7 vụ. Đặc biệt, TTCP  đã tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra, kiểm tra do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Thanh tra Dự án TCT Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu; công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt nam; việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn; kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tp Hồ Chí Minh.. 
Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 1.585 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 2.716 cơ quan, đơn vị; qua thanh tra phát hiện 552 đơn vị có vi phạm; kiến nghị xử lý 459 tổ chức, 1.001 cá nhân; chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại và chấn chỉnh nhiều thiếu sót, vi phạm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, phòng, chống tham nhũng.
Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 4.007 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác hơn 13,2 ngìn tỷ đồng đạt 85%, (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017), 339 ha đất (đạt 48%), đôn đốc xử lý 1.426 tập thể, 3.747 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 149 vụ (tăng 133 vụ) với 31 đối tượng. Riêng TTCP đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 23 kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý về kinh tế hơn 12,1 nghìn tỷ đồng, đạt 86%, tăng 14% so với năm 2017 và là năm có tỷ lệ thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý về kinh tế vượt mục tiêu đề ra (85%).
TTCP cũng đã xây dựng Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đó ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2019 của TTCP, đồng thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; tham mưu giúp Chính phủ tổ chức Hội nghị với các địa phương về công tác giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp; triển khai kế hoạch tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn của đất nước; triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC trên phạm vi toàn quốc; tăng cường tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo (sửa đổi) cũng như tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC; chủ trì soạn thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), giúp Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6; xây dựng, hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
IMG_6998.JPG


Tham gia thảo luận tại Hội nghị, phần lớn các ý kiến góp ý đều đồng tình với dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; một số giải pháp triển khai thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong quản lý, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; công tác phối hợp trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, nhất là những vụ việc đông người phức tạp...
IMG_4753.JPG
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo

 Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua, nhất là thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Thanh tra Chính phủ đã đóng góp tích cực vào kết quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương, của lãnh đạo Chính phủ. Với nỗ lực quyết tâm của mình, toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, với những kết nổi bật trong năm 2018, vai trò và uy tín của ngành thanh tra nói riêng và của chính phủ nói chung ngày càng được củng cố và tăng cường, được Quốc hội và cử tri ghi nhận, đánh giá cao. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ mặt còn tồn tại, hạn chế và yêu cầu toàn ngành cần làm rõ nguyên nhân của hạn chế, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong năm 2019. 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Thanh tra tiếp tục phát huy kết qủa đã đạt được; nỗ lực, quyết tâm cao, bản lĩnh, đoàn kết, tập trung trí tuệ tập thể để đề ra giải pháp chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. thủ tướng Chính phủ lưu ý và nhấn mạn một số nhiệm vụ cụ thể như: Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; đẩy nhanh tiến độ các vụ việc Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao; triển khai đồng bộ hoạt động thanh tra chuyên đề, nhất là trong lĩnh vực y tế; chủ động tham mưu giúp Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không để công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, phát sinh điểm nóng; tham mưu cho Chính phủ ban hành các quy định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng một các có hiệu quả; tập trung phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng chiếm đoạt với tinh thần không khoa nhượng, kiên quyết chống đến cùng để thực hiện bằng được mục tiêu đẩy lùi tham nhũng; Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp trong ngành thanh tra với các ngành, các cấp có liên quan, coi đây là biện pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong kết luận và xác định biện pháp xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh; không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thanh tra, đặc biệt phải xây dựng đội ngũ thanh tra gương mẫu, đạo đức, chính trực, trung thành. Năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp và sự nỗ lực cố gắng, toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
IMG_4737.JPG
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra bày tỏ sự cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn ngành, sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao trong thời gian tới.
IMG_6878.JPG
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Vụ Kế hoạch-Tổng hợp và Tạp chí Thanh tra thuộc TTCP
IMG_6914.JPG
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể
IMG_6928.JPG
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể
IMG_6963.JPG
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể