Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ: Tổ chức của các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung - Cơ sở lý luận và g...

Tuyên truyền phổ biến  
Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ: Tổ chức của các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung - Cơ sở lý luận và giải pháp
Ngày 1/8, tại Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT), Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ: “Tổ chức của các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung - Cơ sở lý luận và giải pháp” tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào nội dung nghiên cứu: “Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung”. Tham dự hội thảo, có đại diện thanh tra một số bộ, ngành, đại diện một số cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ. Đề tài do ThS. Hoàng Hưng, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, ThS. Hoàng Hưng nêu một số vấn đề cần lấy ý kiến để phục vụ nội dung nghiên cứu. Cụ thể, vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra trong công tác quản lý nhà nước hiện nay đòi hỏi phải tổ chức các cơ quan này theo hướng tập trung; đặc điểm tổ chức cơ quan thanh tra theo hướng tập trung; việc tổ chức các cơ quan thanh tra theo hướng tập trung phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào; nội dung cơ bản trong việc xây dựng cơ quan thanh tra theo hướng tập trung; yếu tố đảm bảo cho việc xây dựng cơ quan thanh tra theo hướng tập trung; tồn tại, hạn chế về tổ chức, hoạt động của cơ quan thanh tra hiện nay và một số kiến nghị, giải pháp.

Theo TS.Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện CL&KHTT, tổ chức và hoạt động các cơ quan thanh tra hiện nay bị phân tán, thiếu tập trung. Để tránh tình trạng chồng chéo như hiện nay, hoạt động thanh tra cần kiểm soát hoạt động hành pháp (bộ máy hành chính). Trong đó, thanh tra ngành, lĩnh vực sẽ thuộc về thanh tra bộ, ngành, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra các cấp hành chính.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng, đề tài cần xem lại chức năng nào cần tập trung và chức năng nào không cần tập trung. Trong đó, phải xác định cụ thể phần lý luận để trả lời được cho câu hỏi vì sao phải tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung.

Về phần lý luận đề tài cần làm rõ nền tảng của bối cảnh tố chức nhà nước hiện nay. Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm đề tài cần nghiên cứu lịch sự phát triển của ngành Thanh tra để đánh giá từ thực tiễn hoạt động nào đã được tổ chức theo hướng tập trung và hoạt động nào chưa theo hướng tập trung.

Cùng ngày, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ “Đối tượng của khiếu nại hành chính – những vấn đề lý luận và thực tiễn” do ThS. Lê Thị Thúy, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài ./.​