Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp bàn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Tin tức sự kiện Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng  
Họp bàn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Ngày 07/11, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp với các thành viên Tổ công tác liên ngành tổ chức Hội nghị khu vực lần thứ 10 sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

​​

Triển khai Đề án số 1656/ĐA-TTCP ngày 19/9/2019 về việc Đăng cai Hội nghị khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ngày 05/11/2019 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch 1988/KH-TTCP để triển khai Đề án.

Kế hoạch nêu chi tiết phân công nhiệm vụ đối với từng đơn vị, cá nhân có liên quan, đảm bảo Hội nghị được triển khai thành công tốt đẹp, qua đó góp phần tăng cường vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam nói chung, Thanh tra Chính phủ nói riêng trong hợp tác khu vực về phòng, chống tham nhũng, khẳng định vị thế Việt Nam là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thời gian của Hội nghị được dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 03-07/12/2019, với 04 sự kiện chính đó là: cuộc họp về thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh; cuộc họp Mạng lưới Liêm chính công lần thứ 03; cuộc họp của Ban điều hành Sáng kiến lần thứ 23; Phiên họp Cấp cao của Hội nghị Khu vực và Lễ bế mạc hội nghị.

Để triển khai các nội dung của Kế hoạch, Thường trực Tổ công tác liên ngành (Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ) đã xây dựng chi tiết kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác và dự kiến chương trình Hội nghị; nêu rõ các vấn đề về thời gian, địa điểm; công tác lễ tân, khánh tiết; thông tin tuyên truyền và một số các nhiệm vụ để phục vụ Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh yêu cầu, Thường trực Tổ công tác tăng cường liên hệ với các đơn vị của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan hữu quan tham mưu, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức và điều hành hoạt động của Hội nghị; Cục Phòng, chống tham nhũng phối hợp cùng Vụ Hợp tác Quốc tế và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, văn kiện của Hội nghị; Văn phòng phối hợp cùng Vụ Hợp tác Quốc tế thực hiện các công tác hành chính – hậu cần phục vụ Hội nghị; các đơn vị Trung tâm Thông tin, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra tăng cường đưa tin các sự kiện hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị.​