Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tham mưu xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Minh, bà Nguyễn Thị Liêm ở số nhà 105, phố Phạm Ngọc Thạch, ...

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Kết quả tham mưu xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Minh, bà Nguyễn Thị Liêm ở số nhà 105, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

Thực hiện Văn bản số 1744/UBND-BTCD ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xác minh kết luận, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Minh, bà Nguyễn Thị Liêm ở số nhà 105, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

 Thanh tra tỉnh đã làm việc trực tiếp với công dân vào các ngày 10/7/2018; 31/7/2018 và làm việc với UBND thành phố Phủ Lý vào các ngày 9/7/2018; 23/7/2018.

Ngày 27/8/2018, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 129/BC-TTr báo cáo UBND tỉnh về việc tham mưu xử lý đơn khiếu nại​