Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả xác minh kết luận, xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Minh, bà Nguyễn Thị Liêm ở số nhà 105, phố Phạm Ng...

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Kết quả xác minh kết luận, xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Minh, bà Nguyễn Thị Liêm ở số nhà 105, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý

Thực hiện Văn bản số 3510/UBND-BTCD ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xác minh kết luận, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Đăng Minh, bà Nguyễn Thị Liêm ở số nhà 105, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý.

 Thanh tra tỉnh đã thành lập Đoàn xác minh làm việc trực tiếp với công dân vào ngày 28/12/2018.

Ngày 23/01/2019, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 09/BC-TTr báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại.​