Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Lợi (xã Liêm Sơn, huyện thanh Liêm) trả lời Đại biểu Quốc hội Đại tá ...

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Kết quả xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Lợi (xã Liêm Sơn, huyện thanh Liêm) trả lời Đại biểu Quốc hội Đại tá Nguyễn Hữu Cầu

Thực hiện Văn bản số 76/UBND-NC ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát các nội dung ông Nguyễn Đình Lợi phản ánh, tố cáo; có văn bản thông báo kết quả đến Đại biểu Quốc hội, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu và báo cáo UBND tỉnh.

Ngày 23/01/2019, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 10/BC-TTr báo cáo kết quả xử lý đơn kiến nghị của công dân.​