Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2018

Đảng và Đoàn thể  
Kiểm tra công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐK ngày 21/9/2018 của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Nam về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và PTTN năm 2018 đối với các cơ sở Đoàn. Ngày 16/10/2018, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Nam trực tiếp làm việc với chi đoàn Thanh tra tỉnh Hà Nam.

Về dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Huy Đông -  Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Cấp ủy Chi bộ; đồng chí Đinh Đức Trung - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lã Thế Học - Phó bí thư Đoàn khối - Chủ nhiệm UBKT Đoàn khối và Ban chấp hành Chi đoàn Thanh tra tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động thường kỳ nằm trong chuỗi các hoạt động của Đoàn khối các cơ quan tỉnh với mục tiêu nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động, triển khai phương hướng hoạt động trong thời gian tới đối với các cơ sở đoàn trong khối. 

Qua làm việc và theo dõi công tác của chi đoàn Thanh tra tỉnh đồng chí Đinh Đức Trung đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đoàn viên chi đoàn, Ban chấp hành chi đoàn Thanh tra tỉnh đặc biệt là các hoạt động xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Đông -  Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Chi ủy viên trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Đoàn khối các Cơ quan tỉnh dành cho chi đoàn cơ quan Thanh tra tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Đoàn khối sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa đối với các hoạt động, phong trào của chi đoàn cơ quan nói riêng và đối với công tác Đoàn thanh niên nói chung.

44329377_1235995436554267_2564964515099705344_n.jpg

Ảnh làm việc với Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Nam​​