Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra, rà soát lại quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Văn bản số 3788/UBND-NC ngày 29/12/2017 củ...

Hoạt động nghiệp vụ  
Kiểm tra, rà soát lại quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Văn bản số 3788/UBND-NC ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hà Nam

Thực hiện văn bản số 3788/UBND-NC ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hà Nam giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát lại quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trả lời ông Lưu Quốc Tuấn trú tại số 10/63 Phú Hải 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng và bà Lưu Thị Phương trú tại 513 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Ngày 13/02/2018 Thanh tra tỉnh có báo cáo số 15/BC-TTr báo cáo UBND tỉnh.