Cùng dự có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP): Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Trần Văn Minh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

​Thay mặt lãnh đạo TTCP, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm ôn lại lịch sử truyền thống ngành Thanh tra. Cách đây 74 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt; ngày 23/11 đã đánh dấu sự ra đời và trở thành Ngày Truyền thống của Thanh tra Việt Nam. Trong suốt 74 năm xây dựng, trưởng thành, hoạt động của ngành Thanh tra luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trải qua nhiều tên gọi khác nhau, ngành Thanh tra Việt Nam luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thể hiện được vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, năm 2019 ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao, nhất là trên ba mặt công tác chính và hoàn thiện thể chế.

 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ôn lại truyền thống 74 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra (ảnh: Minh Nguyệt)

Công tác thanh tra đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ; tập trung thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra phức tạp, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Kết quả phát hiện sai phạm về kinh tế tăng cao so với cùng kỳ năm 2018.

Đồng thời, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành quyết liệt, trọng tâm là các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Đáng chú ý, công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2019 đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 41 vụ, 64 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

 Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân (Ảnh: Minh Nguyệt) 

Bên cạnh đó, về công tác xây dựng thể chế, Thanh tra Chính phủ đã trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định và một số văn bản quan trọng. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo các nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Các mặt công tác khác như nghiên cứu khoa học thanh tra, hợp tác quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức thi nâng ngạch cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra, các hoạt động về thông tin, báo chí, tuyên truyền... cũng được tiến hành đồng bộ và hoạt động hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu.

“Nhìn chung, kết quả công tác của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành tiếp tục góp phần vào kết quả chung của cả nước, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ổn định tình hình an ninh, trật tự để phát triển kinh tế”, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh.

 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn tra Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra cho ông Dương Quốc Huy - Vụ trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra (ảnh: Minh Nguyệt)

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm cho biết, năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, đặc biệt là đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, TTCP và và toàn Thanh tra ngành tập trung thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thanh tra, định hướng thanh tra được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra; quan tâm xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Mặt khác, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định chính trị - xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện trọng đại của đất nước.

 Các cá nhân được tặng Kỷ niệm vì sự nghiệp Thanh tra (ảnh: Minh Nguyệt)

Triển khai hiệu quả Chương trình hành động, kế hoạch của Chính phủ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, gắn với triển khai thanh tra trách nhiệm trên các lĩnh vực nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng…

Ông Trần Ngọc Liêm khẳng định: “Với bề dày truyền thống lịch sử qua 74 năm phát triển và trưởng thành, Thanh tra Việt Nam qua từng thời kỳ đã hoàn thành trọng trách của mình trước Đảng, trước Nhân dân”.

Tại buổi lễ, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 - 2017, góp phần vào công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra cho 36 cá nhân thuộc TTCP đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam./.