Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Tin tức sự kiện Tin các hoạt động khác  
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Ngày 21/9, Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan TƯ lần thứ III.
  Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

   

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Lan, Thường vụ Đảng ủy TTCP nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng đối với hệ thống chính trị nói chung và tổ chức Đoàn Thanh niên nói riêng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các chi đoàn và đoàn viên, thanh niên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan TƯ lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022, từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

  Mục tiêu là xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên; phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Đồng chí Hà Thị Lan, Thường vụ Đảng ủy TTCP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH
  Trên cơ sở đó, Thường vụ Đảng ủy đề nghị Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Thanh niên TTCP tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu để từ hoạt động này lan tỏa, tạo ra các buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn cơ quan TTCP, thúc đẩy các phong trào thi đua gắn với hoạt động chuyên môn của mỗi cục, vụ, đơn vị.

  Cụ thể hóa chương trình Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hằng năm; gắn với việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các Chi đoàn.

  Đồng thời, đề nghị các đoàn viên nghiêm túc theo dõi, nghiên cứu, tập trung thảo luận. Mỗi Chi đoàn, đoàn viên, thanh niên xác định rõ trách nhiệm của mình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới.

  Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối cơ quan TƯ phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TƯ lần thứ III; tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên; giải đáp một số thắc mắc của đoàn viên.

  Đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối cơ quan TƯ phổ biến Nghị quyết. Ảnh: TH
  Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe quán triệt những điểm mới trong việc bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

  Điều lệ lần này vẫn trên cơ sở Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũ, nhưng có sửa đổi, bổ sung thêm một số quyền và nghĩa vụ của đoàn viên như tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú; và các đoàn viên phải tham gia các hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

  Mặt khác, việc ủy viên BCH xin rút tên khỏi BCH thì do BCH cấp đó quyết định và ủy viên BCH chuyển khỏi công tác Đoàn thì đương nhiên thôi tham gia BCH các cấp.

  Về số lượng, Điều lệ Đoàn cũng bổ sung: Ủy viên BCH Đoàn được phép kiện toàn theo hướng “không quá số lượng ủy viên BCH do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định” để phù hợp với thực tiễn.

  Về thi hành kỷ luật của Đoàn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì bỏ các cụm từ và cụm "công nhận tiến bộ", "xóa hình thức kỷ luật", (Điều 35), lý do thực tế hiện nay không thực hiện những nội dung này.

  Bổ sung một số khoản vào Điều 33 quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn như sau: “Đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn: Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị BCH Đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên một phần hai số ủy viên BCH được triệu tập”.

  Phát biểu bế mạc, đồng chí Trương Khánh Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên TTCP đề nghị, các Chi đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đến từng đoàn viên việc viết bài thu hoạch và nộp về BCH Đoàn Thanh niên TTCP.

  Đồng thời, các Chi đoàn căn cứ các nội dung cụ thể của Nghị quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên với nội dung phù hợp, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị để thực hiện đạt hiệu quả.