Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra
Ngày 28/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 760/QĐ-TTCP và Quyết định số 761/QĐ-TTCP về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra.