Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn công tác an toàn an ninh mạng tại cơ quan Thanh tra tỉnh Hà Nam

Tin tức sự kiện Tin hoạt động thanh tra  
Tập huấn công tác an toàn an ninh mạng tại cơ quan Thanh tra tỉnh Hà Nam

Chiều ngày 27/6/2019, Thanh tra tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an tỉnh, sở Thông tin và truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn công tác an toàn an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

          Tại buổi tập huấn, các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan được truyền đạt một số nội dung: Các văn bản, quy định của pháp luật về công tác an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước, đặc biệt là việc áp dụng thực hiện trong ngành thanh tra; quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện công tác an toàn an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan.

Qua buổi tập huấn đã trang bị cho cán bộ công chức trong cơ quan kiến thức về Luật An ninh mạng và  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước để nâng cao nhận thức ý thức cảnh giác trước âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm các đối tượng xấu, qua đó cũng kịp thời chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót để tăng cường và nâng cao chất lượng an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phản động. Trên cơ sở đó áp dụng vào thực tiễn cuộc sống và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao./.​