Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra tỉnh Hà Nam Tổng kết công tác năm 2019

Tin trong ngành  
Thanh tra tỉnh Hà Nam Tổng kết công tác năm 2019
Ngày 25/12, ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.
Ngày 25/12, ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.

​​Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam cho biết, năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam đã có nhiều cố gắng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 371 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 2.271 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, các cơ quan đã phát hiện 889 tổ chức, cá nhân có sai phạm. Tổng sai phạm về kinh tế là 15.221 triệu đồng, qua đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 7.741 triệu đồng. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 37 cá nhân, 14 tập thể, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc...


Năm 2019, các cơ quan hành chính tiếp nhận 2.181 đơn thư các loại, trong đó 1.186 đơn đủ điều kiện xử lý. So với năm 2018, số đơn thư các loại tiếp nhận giảm.

Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 68/74 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc tẩm quyền, đạt tỷ lệ trên 91%. Trong đó, 5 vụ việc được giải quyết thông qua hòa giải, thuyết phục công dân đã tự nguyện rút đơn.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng đã bảo vệ và trả quyền lợi chó 14 người, đồng thời xử lý hành chính 3 người, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Ngoài ra, các sở, ngành, huyện, thành phố đã giải quyết 377 vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân, có 77 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc gửi đến các cơ quan Trung ương, địa phương, trả lời các cơ quan báo chí và công dân...

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phúc tạp, kéo dài, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 921/QĐ-UBND thành lập tổ công tác và bộ phận giúp việc để thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giir quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, các cấp, các ngành đã ban hành 10 văn bản mới về công tác tiếp dân, xử lý đơn hư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai 31 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số văn bản hướng dẫn, thi hành pháp luật có liên quan với 3.647 người tham gia.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu thập năm 2018 đối với các đối tượng phải kê khai trên địa bàn tỉnh. Có 57/57 đơn vị đã thực hiện. Tổng số người phải kê khai là 4.988 người, đạt 100%.

Ngoài ra, ngành Thanh tra tỉnh cũng tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam Nguyễn Thị Hải Yến cho biết, năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra kế hoạch năm 2020 được duyệt. Hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Thường xuyên rà, soát, xử lý chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7da395853c22c57c9c33.jpg

Ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có chất lượng, phấn đấu tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đất đạt tỷ lệ trên 90%.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trên địa bàn.

Tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam Nguyễn Thị Hải Yến đã tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2019 và tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 1 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.