Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018
Ngày 26/4/2019, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 300/QĐ-TTCP, Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018.
Toàn văn Thông báo tại file đính kèm: