Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ của Thanh tra Chính phủ”

Tin tổng hợp  
Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ của Thanh tra Chính phủ”
Ngày 16/05/2019, nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), Thanh tra Chính phủ đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ của Thanh tra Chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính - kiến tạo phát triển- phục vụ nhân dân". Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Tiến sỹ Trần Văn Minh chủ trì với sự tham dự của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, TS Nguyễn Văn Thanh, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, chủ nhiệm một số đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu.

​Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nhấn mạnh, việc quy định và thực hiện Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCN) có ý nghĩa hết sức quan trọng, tôn vinh đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN, tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội  về vai trò đặc biệt quan trọng của KHCN trong cuộc sống và sự nghiệp xây dựng, phát triển của đất nước, nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0; động viên khích lệ và nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu KH; thúc đẩy, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN.
IMG_8061.JPG
Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh phát biểu khai mạc tọa đàm

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh khẳng định, trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN của TTCP đã có những bước tiến đáng kể, đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành như thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN của TTCP đã và đang được triển khai đồng bộ thông qua rất nhiều loại hình hoạt động đa dạng; các kết quả nghiên cứu, ứng dụng KHCN của TTCP đã góp phần hết sức quan trọng, thiết thực trong việc nâng cao và thống nhất nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của TTCP và ngành Thanh tra; cung cấp cơ sở KH cho việc xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế, chính sách và hoàn thiện công tác tổ chức, chỉ đạo, quản lý điều hành của TTCP; góp phần trang bị và nâng cao khả năng, kỷ năng ứng dụng CN, nhất là công nghệ thông tin trong quản ký điều hành tác nghiệp của TTCP và toàn ngành.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận  những khó khăn, thách thức trong công tác KHCN của TTCP như: Việc lựa chọn chính xác, kịp thời nội dung vấn đề KHCN cần nghiên cứu, ứng dụng; những bất cập đối với công tác nghiên cứu khoa học; năng lực và tâm huyết của đội ngũ làm công tác nghien cứu KH; cơ chế chính sách và điều kiện đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu KHCN; chỉ đạo, quản lý điều hành đối với hoạt động KHCN; sự tham gia và đóng góp kịp thời của KHCN đối với những bức xúc của ngành. 
IMG_8042.JPG
Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại tạo đàm

Phát biểu tại hội thảo Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh tra cũng gửi lời chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhân dịp Ngày KHCN Việt Nam năm  2019.Chia sẻ những khó khăn với những người làm công tác nghiên cứu, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh cho rằng, muốn làm tốt công tác nghiên cứu, mỗi người cần trau dồi, học tập, nâng cao trình độ, đặc biệt là cần nâng cao trình độ Tiếng Anh.
IMG_8054.JPG
Ra mắt Hội đồng Khoa học TTCP nhiệm kỳ 2019-2022

Trong khuôn khổ hội thảo, Thanh tra Chính phủ cũng công bố quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2019-2022. Theo đó, Hội đồng gồm 19 thành viên do ông Trần Văn Minh, Tiến sĩ Kinh tế, Phó Tổng TTCP làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Quốc Văn, Tiến sĩ Luật, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, TTCP làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Tổng TTCP những vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược, chính sách, cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện thể chế và công tác quản lý điều hành của TTCP và ngành Thanh tra. Bên cạnh đó, tư vấn cho Tổng TTCP về hoạt động khoa học của TTCP và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra.
Nhiệm vụ cụ thể là định hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm của TTCP; hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động khoa học.
Bên cạnh đó, Hội đồng Khoa học cũng có nhiệm vụ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra; tư vấn cho Tổng TTCP về chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ của TTCP.