Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả trong công tác pháp chế, phục vụ tốt hoạt động của ngành Thanh tra”

Diễn đàn thanh tra  
Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả trong công tác pháp chế, phục vụ tốt hoạt động của ngành Thanh tra”
Ngày 8/11, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tọa đàm Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề "Nâng cao hiệu quả trong công tác pháp chế, phục vụ tốt hoạt động của ngành Thanh tra”. Tham dự buổi tọa đàm có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Nguyên Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo, công chức người làm công tác pháp chế cơ quan Thanh tra Chính phủ qua các thời kỳ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Pháp Luật Việt Nam và khẳng định, ngày  9/11/1946 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước và dân tộc ta, ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nước. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của pháp luật trong đời sống,  tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân. Đối với công tác pháp chế của cơ quan Thanh tra Chính phủ, các đại biểu đánh giá cao những thành tích của Vụ Pháp chế cũng như công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của cơ quan, của ngành Thanh tra  trong thời gian qua. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận một số nội dung liên quan nhằm nâng cao công tác pháp chế của TTCP và ngành Thanh tra trong thời gian sắp tới.
IMG_0881.JPG

Phát biểu tại tọa đàm, ghi nhận những nỗ lực và thành quả của Vụ Pháp chế trong thời gian vừa qua, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định: Công tác pháp chế đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của TTCP; các văn bản pháp luật do TTCP xây dựng đã thể chế hoá quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KN, TC, tiếp công dân và PCTN, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đổi mới hoạt động thanh tra, góp phần hoàn thiện cơ chế giải quyết KN, TC, tiếp công dân một cách khách quan, dân chủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, PCTN cũng như xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

PL.JPG

Phó Tổng Thanh tra đề nghị, trong thời gian tới Vụ Pháp chế cần bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; đổi mới toàn diện, triệt để, sâu sắc công tác pháp chế. Đồng thời, yêu cầu các cán bộ cơ quan Thanh tra Chính phủ cùng tham gia vào vào việc xây dựng các văn bản pháp luật, đặc biệt là việc xây dựng Luật Thanh tra mới. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định; tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng và đổi mới sâu sắc việc tuyên truyền các văn bản pháp luật; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập pháp luật về thanh tra theo hướng phong phú, đa dạng và gắn kết với thực tiễn.