Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết công tác thanh tra năm 2018

Tin tức sự kiện  
Tổng kết công tác thanh tra năm 2018

Sáng 25/12, Thanh tra tỉnh Hà Nam tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo UBND  các huyện, thành phố, lãnh đạo thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành thuộc tỉnh; đến dự và đưa tin hội nghị có báo Thanh tra, báo Hà Nam, đài truyền hình tỉnh …​

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, năm 2018, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 422 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành đối với 5.678 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 3.752 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng sai phạm là 20.506,9 triệu đồng, 19.226,88 đô la Mỹ và 300.951 m2 đất. Đã kiến nghị xử lý: thu hồi 3.450,0 triệu đồng và 19.226,88 đô la Mỹ và 9.011 m2 đất; kiến nghị khác 4.233,8 triệu đồng và 291.940 m2 đất; xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 2.452 trường hợp với số tiền xử phạt vi phạm là 12.823,1 triệu đồng, tổng số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 11.227,7 triệu đồng.

Năm 2018, tại trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 4.611 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 2.232 đơn thư, với 107 vụ việc (68 vụ khiếu nại, 39 vụ tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2017. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 97/107 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (63/68 vụ việc khiếu nại, 34/39 vụ việc tố cáo), đạt tỷ lệ 90,7%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi 40,16 triệu đồng; trả lại cho công dân 21,3 triệu đồng; bảo vệ và trả quyền lợi cho 13 người; kiến nghị xử lý hành chính 06 người; xử lý khác: 271, 9 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính: 50 triệu đồng. Trong đó, Thanh tra tỉnh trực tiếp tham mưu UBND tỉnh giải quyết 10 vụ việc; thẩm tra xác minh 45 vụ việc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết hoặc trả lời báo chí, các cơ quan của Trung ương và người khiếu nại, tố cáo tăng 45,1% so với năm 2017; xử lý, hướng dẫn và chuyển 73 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Triển khai thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 đối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh phải kê khai. Tổng số đơn vị đã kê khai 57/57 đơn vị; tổng số người phải kê khai đã kê khai là 5.102/5.102 đạt 100%. Đến hết năm 2018, có 551/766 đơn vị (đạt 71.9%) thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng; số người hưởng lương từ NSNN đã thực hiện chi trả lương qua tài khoản ngân hàng 17.041/23.864 người (đạt 71.4%).

Triển khai 15 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra; tiếp dân; giải quyết KNTC và PCTN tại 30 đơn vị. Công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra được thực hiện theo quy định, đã đôn đốc 66 kết luận thanh tra. Kết quả đôn đốc đã thực hiện thu hồi 438,884 triệu đồng về ngân sách nhà nước; xử lý 36 tập thể, đơn vị và 63 cá nhân có liên quan. Qua đôn đốc, việc thực hiện kết luận sau thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, những sai phạm cơ bản đã được xử lý kịp thời.

Tại Hội nghị, Thanh tra tỉnh, thanh tra huyện, thành phố và các sở ngành đã tập trung thảo luận về các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tìm ra giải pháp tháo gỡ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trong năm 2019.  

49264321_220390922179992_3373350675298648064_n.jpg

(Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Thanh tra tỉnh trong năm 2018)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những thành tích mà ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam đã đạt được trong năm 2018. Thanh tra tỉnh chủ trì thực hiện việc rà soát, xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của các ngành các cấp đối với doanh nghiệp; lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan, tránh trùng lắp, chồng chéo; hạn chế việc thanh tra, kiểm tra nhiều lần trong một năm đối với một doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm hoạt động thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính khả thi của kết luận thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra; tiếp tục tăng cường công tác phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra. Chất lượng các cuộc thanh tra được nâng cao; công tác tiếp dân tiếp tục được duy trì có nền nếp; việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư cơ bản đảm bảo đúng theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trên cơ sở kết quả đạt được, ngành Thanh tra của tỉnh cần tiếp tục nỗ lực, phát huy để trở thành lực lượng “nòng cốt" tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng góp phần tạo sự ổn định tình hình an ninh trật tự để phát triển kinh tế - xã hội.

 49729373_713530842380316_6223671748097736704_n.jpg


                        (Ảnh Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Chánh Thanh tra tỉnh tại Hội nghị)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến - Chánh Thanh tra tỉnh đã kết luận và đề nghị  ngành thanh tra tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời, các cơ quan thanh tra cũng cần tăng cường công tác thanh tra gắn liền với công tác phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh sự phối hợp giữa các đơn vị thanh tra, đoàn thanh tra, hạn chế tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả các cuộc thanh tra. Đối với công tác tiếp dân, xử lý đơn thư cần tham mưu thực hiện tốt việc người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành tiếp dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo xem xét giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Giải quyết kịp thời theo thời hạn luật định các khiếu nại, tố cáo của công dân; việc xem xét, giải quyết phải trên cơ sở chính sách, pháp luật và thực tiễn gắn với điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể để giải quyết thấu đáo vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về đất đai; Luật Tiếp công dân; Luật khiếu nại; Luật tố cáo năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra./.

(Ảnh các tập thể, cá nhân được khen thưởng) 

49619227_287040385290458_2550975059292323840_n.jpg

49605999_334750507136103_4877388698406092800_n.jpg