Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản 2046/UBND-NN&TNMT ngày 25/7/2018 về việc rà soát các vướng mắc để thực hiện các dự án sử dụng đất trên địa bà...