Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của 13 hộ dân tại xóm 3, 4 xã Đại Cương, huyện Kim Bảng

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của 13 hộ dân tại xóm 3, 4 xã Đại Cương, huyện Kim Bảng

Ngày 06/06/2019, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của các bà:  Dương Thị Hoan; Hồ Thị Lý, Đỗ Thị Gờ, Nguyễn Thị Trang, Dương Thị Vành và một số hộ dân  ở xóm 3, 4 xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đề nghị xem xét việc: Khi thực hiện việc dồn điền đổi thửa, tại xã Đại Cương có  phân chia ruộng thành các khu vực chân ruộng cao và chân ruộng chũng, những hộ dân nào được chia ruộng tại khu vực chân ruộng cao thì 1 sao ruộng chỉ được nhận 7 miếng ruộng, những người nhận ở chân ruộng chũng thì được nhận là 1,3 sào, thời gian sử dụng là 50 năm. Nhưng mới thực hiện được hơn 4 năm thì một số hộ gia đình sử dụng tại các chân ruộng cao nhận được thông báo thu hồi đất, và diện tích thu hồi chỉ bồi thường trên diện tích mà các hộ đã được nhận như vậy là không công bằng...

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, ngày 12/06/2019 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 222/TTr chuyển đơn của các công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng để chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định./.​