Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Bùi Thị Lý ở thôn Điền Xá, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Bùi Thị Lý ở thôn Điền Xá, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng.

Ngày 24/12/2018 Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà với nội dung: đề nghị nhà nước hỗ trợ đối với một số công trình và đất vượt lập của gia đình khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án làm đường giao thông thôn Điền Xá, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng.

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại, căn cứ các quy định của pháp luật, ngày  04/01/2019 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 08/TTr hướng dẫn bà gửi đơn đến UBND huyện Kim Bảng để được xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật./.​