Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Lại Thị Vây ở thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Lại Thị Vây ở thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý

Ngày 22/10/2018 Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà Lại Thị Vây ở thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý với nội dung:

Đề nghị xem xét việc gia đình bà xây dựng tường rào bao quanh diện tích đất ở của gia đình (455m2) tại thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ lý thì gia đình ông Đô giáp cạnh phía Nam của thửa đất ra ngăn cản, chửi bới, doạ nạt, đập phá tường rào không cho gia đình xây dựng. Gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương để can thiệp nhưng vẫn chưa được xem xét giải quyết dứt điểm ...

Ngày 09/11/2018 Thanh tra tỉnh đã có Công văn 949/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý để chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết./.​