Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Lê Thị Hiệu ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Xử lý đơn của bà Lê Thị Hiệu ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm

Ngày 15/6/2018 Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà Lê Thị Hiệu ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm với nội dung: Khiếu nại bà đã tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và đã được UBND huyện Thanh Liêm cấp Giấy CNQSD đất tại thửa đất số 58, tờ PL1, địa chỉ thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm. Nhưng đến khi giao đất thực địa UBND xã lại không giao cho gia đình được do một phần đất của gia đình lại nằm trên phần đất của hộ gia đình ông Tú vì vậy cho đến nay gia đình vẫn chưa được nhận đất theo giấy CNQSD đất …

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật khiếu nại, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu nại, nội dung khiếu nại của bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

 Ngày 27/6/2018 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 247 /TTr trả lại đơn và hướng dẫn bà gửi đơn đến UBND huyện Thanh Liêm để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.​