Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai ở số nhà 35, tổ 4, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai ở số nhà 35, tổ 4, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý

Ngày 26/03/2019, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai địa chỉ tổ 4, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý với nội dung:  Đề nghị xem xét giải quyết việc: Năm 2004 gia đình được UBND thành phố Phủ Lý cấp Giấy CNQSD đất, nhưng đến năm 2018 khi gia đình làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp sai tên. Gia đình đã nhiều lần đề nghị UBND xã và phòng Tài Nguyên và Môi trường chỉnh lý lại Giấy Chứng nhận nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan nào xem xét giải quyết.

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, ngày 12/04/2019 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 129/TTr chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai  đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý để kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật và trả lời công dân ./.​