Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Vũ Thị Thi ở thôn Chằm, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Vũ Thị Thi ở thôn Chằm, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

Ngày 27/02/2019, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà Vũ Thị Thi ở thôn Chằm, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên với nội dung: Đề nghị xem xét việc bố mẹ bà (là cụ Vũ Văn Túy và cụ Phạm Thị Tý) có 5 người con, khi bố mẹ bà mất không để lại di chúc nhưng UBND huyện Duy Tiên lại làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phần di sản của bố mẹ bà để lại) cho ông Vũ Xuân Phúc và bà Phạm Thị Nụ, sau đó ông Phúc, bà Nụ lại làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất nói trên cho con trai thứ là Vũ Thanh Tùng mà chưa được sự đồng ý của bà và những người được hưởng thừa kế.

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, ngày 11/03/2019 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 77/TTr hướng dẫn bà gửi đơn đến UBND huyện Duy Tiên để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật./.​