Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của bà Vũ Thị Thúy Nga ở số nhà 86/12A Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của bà Vũ Thị Thúy Nga ở số nhà 86/12A Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 01/03/2019, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của bà Vũ Thị Thúy Nga ở số nhà 86/12A Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh với nội dung: Đề nghị được nhận lại các giấy tờ, tài liệu liên quan đến các di sản của ông Nguyễn Trí Dũng để lại đã gửi một số cơ quan quản lý hộ.

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, ngày 11/03/2019 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 73/TTr hướng dẫn bà Vũ Thị Thúy như sau: Nội dung bà đề nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, đề nghị bà liên hệ trực tiếp với các cơ quan mà trước đây ông Nguyễn Trí Dũng đã gửi tài liệu để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./.​