Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Bùi Ngọc Lân, ở thôn Duy Dương, xã Trung Lương, huyện Bình Lục.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Bùi Ngọc Lân, ở thôn Duy Dương, xã Trung Lương, huyện Bình Lục.

Ngày 11/03/2019, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Bùi Ngọc Lân ở thôn Duy Dương, xã Trung Lương, huyện Bình Lục với nội dung: Đề nghị liên quan đến đất đai của gia đình ông …

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, ngày 07/05/2019 Thanh tra có Công văn số 162/TTr tỉnh chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bình Lục để kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật và trả lời công dân ./.​