Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Đàm Thế Sao ở số nhà 17, phố Phạm Ngọc Nhị, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Đàm Thế Sao ở số nhà 17, phố Phạm Ngọc Nhị, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên

Ngày 30/01/2019 Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông với nội dung: Khiếu nại Văn bản số 641/UBND-TNMT ngày 19/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nội dung khiếu nại của ông đã được UBND huyện Duy Tiên có Thông báo số 03/TB-UBND ngày 05/01/2019 trả lời: “Nội dung ông đề nghị không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông vì vậy không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết".

Sau khi xem xét nội dung đơn, ngày 11/03/2019 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 75/TTr  hướng dẫn Đàm Thế Sao như sau: Nội dung ông đề nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, trường hợp ông không nhất trí nội dung nào đề nghị ông liên hệ với UBND huyện Duy Tiên đề được xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật./.​​